Staňte se Ipsos Mystery Shopperem | Vydělejte si ve svém volném čase

Novinky

iShopSafe

Vážení shoppeři,

máme pro Vás skvělou zprávu. V návaznosti na rozhodnutí vlády o rozvolnění volného pohybu osob se ruší zákaz mystery návštěv ze strany společnosti Ipsos. Epidemiologická opatření jsou stále platná a bezpečnost všech je nadále prioritou!

Abyste se projektů mohli zúčastnit, bude potřeba dodržovat následující body:

  • Mystery návštěvu vykonáváte dobrovolně, tj. v případě obavy o zdraví svoje či ostatních můžete zadání bez problémů odmítnout
  • Pohyb mimo domov v rámci Mystery návštěvy realizujte výhradně v roušce
  • Před kontaktem s respondentem / provedením návštěvy provedete dezinfekci rukou
  • Vůbec se nepřibližujete k osobám, které kašlou / kýchají / viditelně se potí / nebo jeví jiné známky možného onemocnění
  • Dodržujete odstup od respondenta 2 m; je-li nezbytná bližší interakce, pak jen na nezbytně nutnou dobu
  • Po kontaktu s respondentem / provedení návštěvy provedete dezinfekci rukou
  • Pokud by se měl respondent dotýkat notebooku / tabletu / telefonu našeho spolupracovníka, je třeba po každém takovém kontaktu dezinfikovat i toto zařízení
  • Doporučujeme používat rukavice po celou dobu provádění zadání pro společnost Ipsos

Tyto body budete mít v certifikaci u každého projektu, kde se budou realizovat mystery návštěvy. K certifikaci budete mít i manuál, jak dodržovat bezpečností pravidla. Každý, komu bude úkol přidělen, bude muset s pravidly souhlasit.

Těšíme se na spolupráci a doufáme, že nám s projekty pomůžete.

 

Ipsos mystery tým!