Podmínky užití | iShopFor Ipsos

PODMÍNKY POUŽITÍ STRÁNKY ISHOPFOR IPSOS

  • Přístup na webovou stránku a její využívání je bezplatné.
  • Použití tohoto webu nebo jeho částí pro jiné účely než pro osobní účely není povoleno bez předchozího písemného souhlasu provozovatele.
  • Bez předchozího písemného souhlasu provozovatele je zakázáno zasahovat do technické povahy nebo obsahu webové stránky. Pouze provozovatel má právo rozhodovat o změně, odstranění nebo přidání některých částí webu.
  • Publikování jakýchkoli údajů nebo informací na webových stránkách s výjimkou těchto pravidel se nepovažuje za právní smlouvu k vytvoření právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud není výslovně uvedeno jinak.
  • Pouze provozovatel je oprávněn změnit tyto podmínky. Současné podmínky pro používání webových stránek jsou platné ke dni jejich zveřejnění.

 

PROHLÁŠENÍ A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

  • Informace zveřejněné na webových stránkách jsou založeny na informacích poskytnutých provozovatelem.
  • Provozovatel nezaručuje, že informace na webu jsou správné, přesné a úplné. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění měnit materiály zveřejněné na této webové stránce a neodpovídá za žádné přímé ani nepřímé ztráty nebo škody jakékoliv povahy vyplývající z přístupu na webové stránky a použití jakýchkoli informací nebo odkazů na této webové stránce.
  • Provozovatel neodpovídá, přímo ani nepřímo, za praktiky ochrany osobních údajů ani za obsah webových stránek třetích stran, včetně (bez omezení) reklam, produktů nebo jiných materiálů nebo služeb dostupných z těchto webových stránek nebo zdrojů, ani za jakékoli škody, ztráty nebo přestupky způsobené nebo údajně způsobené v souvislosti s užíváním nebo závislostí na takovém obsahu, zboží nebo službách, které jsou k dispozici na těchto externích stránkách nebo zdrojích. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit jakékoliv připomínky, které považujeme, podle svého vlastního uvážení, za inzeráty, urážlivé, nezákonné, hanlivé, vulgární nebo jinak považované za nepřijatelné.
  • Provozovatel odpovídá za obsah informací uložených na žádost uživatele na webové stránce pouze tehdy, pokud by provozovatel mohl vzhledem k rozsahu své činnosti, okolnostech nebo povaze věci vědět, že buď obsah uložené informace nebo uživatelovo chování je nezákonné nebo pokud operátor prokazatelně potvrdil nezákonnou povahu uložených informací nebo nelegálních jednání uživatelů a nepodnikl kroky k okamžitému vymazání těchto informací.
  • Provozovatel není povinen sledovat obsah ukládaných informací, ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na jejich protiprávnost.

Kontakt

Pokud máte nějaké připomínky nebo dotazy týkající se těchto Podmínek, neváhejte nás kontaktovat nebo nám napište email na: info@ishopforipsos.com

IPSOS s. r. o.
Slovanský dům, vchod E
Na Příkopě 22 
Praha 1 
110 00
tel.: +420 226 513 111

Odpovědný vydavatel:

IPSOS s. r. o.
Slovanský dům, vchod E
Na Příkopě 22 
Praha 1 
110 00

Web Hosting:

IPSOS s. r. o.
Slovanský dům, vchod E
Na Příkopě 22 
Praha 1 
110 00